Jump to content
BulForum.com

Recommended Posts

Вярно ли е, че е влязъл закон според който трябва да се регистрират всички газови оръжия в полицията?

 

 

Да! И аз съм шокиран, но е факт...

 

BERETA 9мм требе ке да нося да регистрирам. Оливат се, но има логика. За нула време и малко пари мога да я префасонирам, сеш'са?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 850
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Да! И аз съм шокиран, но е факт...

 

И къде трябва да отида в кварталното районно ли? Защото днес тоя дето ми го каза това изръси, че трябвало в КАТ :blink::crazy:

Link to post
Share on other sites

И къде трябва да отида в кварталното районно ли? Защото днес тоя дето ми го каза това изръси, че трябвало в КАТ blink.gifcrazy.gif

 

Отиваш в местното ти районно при КОС-аджията- той ке те нареди ph34r.gif

 

Тоя, дето ти е казал КАТ може да му обясниш, че не ползваш пистолета за палка примерно... laughing.gif

 

Газовият вариант на ТОВА ми гние по архивите - сега и с него ще ми правят проблеми... Бойкоооо, Бойко...

Link to post
Share on other sites

И докога е срока, някой знае ли...или да питам гугъл?

 

За нула време и малко пари мога да я префасонирам, сеш'са?

Не всички могат. Аз имам 2 - единият става без проблем, другият не.

Link to post
Share on other sites

И докога е срока, някой знае ли...или да питам гугъл?

 

 

Не всички могат. Аз имам 2 - единият става без проблем, другият не.

 

Ако разбра докога е срока напиши тук моля.

 

Raptor-e и моя става за преправяне, защото е отпреди няколко години модел с дебелостенна цев имитация на Берета, но повечето нови ги правят с тънкостенни цеви и най-много да се осакатиш или самозастреляш ако тръгнеш да ги преправяш :) Въпреки това си е глупост... То и от подходяща смес от домакиски препарати могат да се получат силно запалителни и взривни смеси, още малко да ходим да ги регистрираме и тях ако искат:wacko:

Link to post
Share on other sites

Ако разбра докога е срока напиши тук моля.

 

Raptor-e и моя става за преправяне, защото е отпреди няколко години модел с дебелостенна цев имитация на Берета, но повечето нови ги правят с тънкостенни цеви и най-много да се осакатиш или самозастреляш ако тръгнеш да ги преправяш xmas.gif Въпреки това си е глупост... То и от подходяща смес от домакиски препарати могат да се получат силно запалителни и взривни смеси, още малко да ходим да ги регистрираме и тях ако искатwacko.gif

 

Именно - пълна простотия си е, ама то оръжие било, р'ийш ли. 15 години не беше, сега стана. Трябва да проверя какви са изискванията, че да не отнеса наказания като за отявлен престъпник заради газов пищол някой ден... Интересно какво ще правят тези, които имат ОСА или са купили на жените си такава laughing.gif .

Link to post
Share on other sites

следния казус: през 2007ма година по някакво стечение на обстоятелствата дадено лице е обявено, че има прекъснати здравни права, т.е. че 3 месеца (юни, юли, август) уж не е внасяло здравни осигуровки. така е и записано в публичния регистър, достъпен онлайн. лицето обаче си пази вносните бележки и разписки и има доказателства, че е заплатило здравните си осигуровки за посочения период и е подало заявления в РЗОК, водило е и разговори с "лелките" обслужващи регистъра.

 

от януари влиза в сила нов закон според който здравните права се прекъсват ако здравните осигуровки са били непрекъснати за 3 години назад, вместо досегашните 2 години. съответно лицето проверява в същия онлайн регистър и отново е обявено че  е с прекъснати права.

 

въпроса е в такъв случай кого да осъди за клевета, тъй като регистъра е публичен и достъпен за голям брой хора, а в него е публикувана невярна информация, която за 2 години не е поправена. и понеже лицето е изнервено от безхаберното поведение на държавната администрация желае и да получи компенсации за нарушените му права.

 

 

Link to post
Share on other sites

Не че е невъзможно да се съди институцията, но лицето е по-добре да пийне едно питите и да забрави. Сметни му на това лице на коляно разходите за чест и слава поне на две инстанции и ще ме разбереш.

Link to post
Share on other sites

1-во дефиницията ти е невярна и мотива крайно неуважителен - цели се злепоставяне институцията така както си го написал.

2-ро касае се за даване на "невярна или грешна информация" от държавен орган или увластен като такъв, това в този си вид е сериозно нарушение и се преследва - в случая - чрез производство пред административен съд поне доколкото помня.

 

Срещу 50на лева за консултация и внасяне жалбата - поради явно фактическо нарушение от страна на органа обслужващ регистъра - почти на 99% решението ще е във ваша полза на 1-ва инстанция и е съмнително дали ще обжалват. Като ще покрият и раходите по производството.

 

Ако грешкта не е още коригирана препоръчвам документирането й на дигитален носител и няколко лица, които да бъдат призовани и съответно няколко начина за доказване на материалното несъответствие чрез дигиталните данни за информацията от регистъра.

 

А ако идеята ти наистина е просто да си правиш кефа... просто звънни в регистъра ако имат телефон и да отстранят грешката. Ако не е направено пак съмнително е как ще се тълкува от състава.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Здравейте

 

Как може да се удостовери съдържание на сайт към даден момент, т.е. че дадена информация/документ е бил публикуван и наличен на сайта?

Link to post
Share on other sites

На какво наказание подлежи непълнолетен за преправяне на докумен с цел измама.

Чл. 212. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода до осем години.

 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание такова имущество.

 

и

 

Чл. 63. (1) За непълнолетните предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:

 

1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) доживотният затвор без замяна и доживотният затвор - с лишаване от свобода от три до десет години;

 

2. лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от свобода до пет години;

 

3. лишаването от свобода за повече от пет години - с лишаване от свобода до три години;

 

4. лишаването от свобода до пет години включително - с лишаване от свобода до две години, но не повече от предвиденото от закона;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) глобата - с обществено порицание;

 

6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) пробацията за ненавършилите 16-годишна възраст непълнолетни - с обществено порицание.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

От кой момент важи квалификацията от дадено образование, курс, преквалификация и т.н? От момента на отпечатване на дипломата, от момента на получаване, или от момента на успешно издържане на изпит/защита на дипломна работа/ и т.н и попълвана на протокола за това?

С кои документи/закон е указано това?

Link to post
Share on other sites

От кой момент важи квалификацията от дадено образование, курс, преквалификация и т.н? От момента на отпечатване на дипломата, от момента на получаване, или от момента на успешно издържане на изпит/защита на дипломна работа/ и т.н и попълвана на протокола за това?

С кои документи/закон е указано това?

 

Относно висшето образование - Закон за висшето образование, Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Обучението по всяка специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

 

Квалификационната степен се придобива от момента на успешно полагане на държавния изпит или успешната защита на дипломна работа. В периода до отпечатване и получаване на дипломата се удостоверява с академична справка или удостоверение от ВУЗ.

 

Понеже законът е по-абстрактен в уреждането, а и чл. 44 от него делегира доуреждането на материята да става в Правилника на съответното ВУЗ, там би следвало да има по-подробна и конкретна информация.

Link to post
Share on other sites

Относно висшето образование - Закон за висшето образование, Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Обучението по всяка специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

 

Квалификационната степен се придобива от момента на успешно полагане на държавния изпит или успешната защита на дипломна работа. В периода до отпечатване и получаване на дипломата се удостоверява с академична справка или удостоверение от ВУЗ.

 

Понеже законът е по-абстрактен в уреждането, а и чл. 44 от него делегира доуреждането на материята да става в Правилника на съответното ВУЗ, там би следвало да има по-подробна и конкретна информация.

В случая, който ми е интересен става дума за допълнителен курс за преквалификация. Т.е човека си е дипломиран, работи си по специалността, но изкарва допълнителен курс - при тях по същия начин ли е или е по друго направление? Понеже трябваше да се даде заявление, от кога е придобита новата квалификация и правят проблем, че е с датата на изпита, а не с датата на отпечатване на дипломата/удостоверението за тази преквалификация.

Edited by mIRCata
Link to post
Share on other sites

В случая, който ми е интересен става дума за допълнителен курс за преквалификация. Т.е човека си е дипломиран, работи си по специалността, но изкарва допълнителен курс - при тях по същия начин ли е или е по друго направление? Понеже трябваше да се даде заявление, от кога е придобита новата квалификация и правят проблем, че е с датата на изпита, а не с датата на отпечатване на дипломата/удостоверението за тази преквалификация.

 

Според "Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища" по принцип в дипломите задължително се вписва датата, на която е положен държавния изпит и номерът на протокола, с който се удостоверява това.

Логиката е, че квалификацията (степента) се получава към тоя момент. Пък и както по-горе споменах чл. 45 (1) от ЗВО е напълно в тоя смисъл. Мисля, че безпроблемно може да се позове на него и на правилника на съответното ВУЗ, ако преквалификацията е към ВУЗ.

 

Чл. 4. (1) Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование се издава, след като са изпълнени всички задължения по учебния план на съответната специалност.

(2) Задължителните реквизити, които съдържа дипломата, са:

1. държавните символи: наименование на държавата, държавен герб и печат с държавен герб на висшето училище;

2. данни, идентифициращи притежателя на дипломата:

а) име, презиме и фамилия, ЕГН (или личен номер на чужденеца), дата и място на раждане (град, село, област, държава), гражданство;

б) снимка, заверена с печата на висшето училище, и подпис на притежателя;

3. данни за висшето училище и обучението на притежателя на дипломата:

а) наименование и местонахождение на висшето училище;

б) наименование на основното звено, организирало обучението;

в) наименование на образователно-квалификационната степен, специалността и професионалната квалификация;

г) продължителност на обучението по учебен план (брой семестри);

д) среден успех от курса на обучението, общ брой кредити; среден успех от държавния(те) изпит(и) и/или среден успех от дипломната работа (с думи и с цифри);

е) наименование на втора специалност и придобитата професионална квалификация; среден успех от курса на обучението, общ брой кредити; среден успех от държавния(те) изпит(и) и/или дипломната работа (с думи и с цифри);

ж) номер и дата на протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация;

з) подпис на ректора на висшето училище и на декана (ръководителя) на основното звено, организирало обучението; дипломите не могат да бъдат подписвани от упълномощени лица;

и) серия и уникален идентификационен номер на дипломата; регистрационен номер и дата.

(3) Задължителните реквизити, които съдържа приложението към дипломата, са:

1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата-име, презиме и фамилия;

2. данни за резултатите от обучението:

а) продължителност на обучението по учебен план (брой учебни години/семестри); форма на обучение;

б) образователно-квалификационна степен и специалност;

в) наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план;

г) оценки от положените изпити (с думи и цифри), среден успех от курса на обучението (с думи и с цифри);

д) наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният(те) изпит(и);

е) оценки и среден успех от държавния(те) изпит(и) (с думи и с цифри), брой кредити;

ж) тема и оценки на дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити;

з) втора специалност, наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план; оценки от положените изпити (с думи и с цифри); среден успех от курса на обучението (с думи и с цифри); наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният изпит; оценки и среден успех от държавния изпит, брой кредити и/или тема и оценки от дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити;

и) печат на висшето училище; подписи на ректора (ръководителя) на висшето училище и на ръководителя на звеното, осъществило обучението;

к) текст: "Приложението е невалидно без диплома серия...., уникален идентификационен номер.... и регистрационен номер ........../......... дата".

Link to post
Share on other sites

Какви могат да се последствията за Булсатком след като не ми бяха ремонтирали счупена част ?

Случая е следния : зимата пада сняг и чупи пластмасова част на която се държи чинията . Отидох до регионалния център да искам да си закупя тази част оказа се , че вече не ги продават ако искам да дойдат техници да го оправят . Съгласих се в заявката записаха " подмяна да счупена пластмасова част " . Дойдоха мен ме нямаше а резултата беше щипка+хартиено тиксо http://img46.imageshack.us/i/31032010133.jpg/ . Отидох пак в офиса да питам да не би да са отчели смяна и да са прибрали здравото , но смислен отговор не получих " Нали работи , ако има проблеми пак ще дойдат " . Добре исках смяна получих хартиено тиксо какво са отчели като дейност нали имате архив може ли да принтирате , оказа се че неможе момичето (или неискаше) . Отидох на 1 април с договор , схема на чинията , условията под които съм се подписал и си подадох жалба в Комисията за защита на потребителя . Петъка ми звънна Офис мениджърката да каже , че са получили жалбата да отида до офиса предлагат ми безплатно ново оборудване с инсталация . Отидох в събота получих си го подписах два екземпляра , в които пишеше , че ми предотставят безплатно ново оборудване желязно ( не пластмасово ) и безплатен момтаж , на което дописах че исканията са ми удолетворени . Взех си оборудването и отказах монтажа . Днес получих пак обаждане от услужливата мениджърка с въпрос дали съм се справил с монтажа та да пратят техници евентуално , а само я сглобих домързя ме да я монтирам . Явно иска да оттегля жалбата . От тук се замислям за кого и какви последствия може да има освен 1 тон бумащини , протоколи , резултати , становища които трябва да съберат дали тази мениджърка го отнася или фирмата . Какви наказания може да постановят комисията ? Мойте искания са изпълнени . Но ако не бях подал тази жалба щяха да минат метър и никой нямаще да обърне внимание на това , че съм ходил . От друга страна мениджърката е пекана и услужлива събота дойде в удобен за мен час , който беше извън тяхното работно време .

Edited by UzITo
Link to post
Share on other sites

Най-малкото глобата. Глобите за лоши търговски практики са солидни (спрямо усилието и цената за извършване на "минатото метър"). Още повече ще го ударят в заплатата тоя дето не си е свършил работата от съответното предприятие. Точно поради това за такива неща (20-100лв) като споменеш ИСК, КЗП и стават изведнАж любезни, вежливи и разбиращи - вместо да си направят сметката колко лошо впечатление прави тази рязка отлика по принцип.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

моят проблем приятели.....

2007г закупих апартамент на акт 14 с ипотека за моя сметка от обезщтетен собственик...

Прехвърли ми го с нотариален акт,но не се усетих за земя и агентката ме подведе,че строителя ще ми даде идеална част от земята,да ама строителя няма взаимоотношения с мен,а се оказа че моят продавач има доста голяма част от земята като застраховка към строителя(и ще му я прехввърля в по късен етап..акт15 или 16),и е прехвърлил земя на другия продаден да нас апартамент...

След разговор с него ми каза, че ще ми даде каквото ми се полага....но.....

Въпросът ми е:

Да се боря ли да получа идеална част от земята на кооперацията с 26 апартамента...( плюсове и минуси)

Каква ще е процедурата....(от кого-строителя или продавачът ми да търся),сградата е още на акт 14......

Ориентировъчно колко ще ми струва самото прехвърляне и кой път ще е по лесен за мен......

 

Доста съм неук в тази материя

Мерси на отзовалите се .....

Edited by miki
Link to post
Share on other sites

Така без да се види договора само ще те подведем.

 

Принципно за общите части - те се дължат винаги в равни идеални части и друго предоговаряне не е допустимо. Не става ясно и за каква земя говориш. Трябва по-конретно да се разгледа.

 

Предполагам материалния интерес ти е голям, та избери си някой адвокат да ти направи анализ на договора и след това да решите какво да правите.

Link to post
Share on other sites

Именно - пълна простотия си е, ама то оръжие било, р'ийш ли. 15 години не беше, сега стана. Трябва да проверя какви са изискванията, че да не отнеса наказания като за отявлен престъпник заради газов пищол някой ден... Интересно какво ще правят тези, които имат ОСА или са купили на жените си такава laughing.gif .

 

 

RaptorR-e един приятел скоро ходи да си подновява личната карта и каза, че питал един полицай за тоя закон за оръжитето и полицая му казал, че било отменено това... Ти нещо да си чул, че аз още не съм се наканил да ида?

Link to post
Share on other sites

Така без да се види договора само ще те подведем.

 

Принципно за общите части - те се дължат винаги в равни идеални части и друго предоговаряне не е допустимо. Не става ясно и за каква земя говориш. Трябва по-конретно да се разгледа.

 

Предполагам материалния интерес ти е голям, та избери си някой адвокат да ти направи анализ на договора и след това да решите какво да правите.

Става въпрос за земята на която е построена кооперацията-УПИ.....

Засега не си знам материалния интерес от това парченце идеална част дали има смисъл да се боря за него

Link to post
Share on other sites

В заведение/ресторант имат ли право да ми натоварят сметката с допълнителен % обслужване на края, при положение, че никъде в менюто не е споменато подобно нещо? Не трябва ли цените да са крайни с включено всичко в тях по ЗЗП, или аз се бъркам нещо?

Link to post
Share on other sites

RaptorR-e един приятел скоро ходи да си подновява личната карта и каза, че питал един полицай за тоя закон за оръжитето и полицая му казал, че било отменено това... Ти нещо да си чул, че аз още не съм се наканил да ида?

 

Няма страшно за газовите - това не е приемано. Засега нещата са си както преди.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...