Jump to content
BulForum.com

Избор на LED, OLED, Plasma TV-та


Lil Scrappy

Recommended Posts

Quote
мисля, че това ще бъде интересно. LCD, Plasma, HDTV

Цитат от Digital World бр. 5, 2005

 

Основни концепции на LCD технологията

 

Течните кристали представляват органични съединения с дълги молекули, които в естествено състояние се характеризират с наличие на близко и отсъствие на далечно подреждане, т.е. най-често съседните молекули се разположени успоредно по дължина една на друга, но като цяло съвкупността им е по-скоро хаотична.

В LCD панелите течните кристали се затварят между две успоредни прозрачни плоскости с много фино набраздена вътрешна повърхност. Молекулите на течните кристали следват ориентацията на вътрешните набраздявания, и тъй като двете плоскости са набраздени под ъгъл 90° една спрямо друга, това води до своеобразно „усукване” на молекулите. Пътят на светлинните лъчи зависи от подреждането на молекулите и при преминаване през слоя от течни кристали светлината може да промени направлението си.

При типичния TN (Twisted Nematic) дисплей току що описаната течнокристална структура се загражда от двете страни с допълнителни поляризационни филтри, чиито вектори на поляризация са взаимно перпендикулярни. При движението си през тях светлината се поляризира от първия филтър, но преминавайки през „усуканите” течни кристали завърта направлението на поляризация на 90° и по този начин достига до втория филтър с подходящата ориентация, за да премине напълно безпрепятствено през него. Ако обаче приложим електрично напрежение, молекулите на кристалите се „изправят” следвайки посоката на силовите му линии. Тогава вече светлината остава непроменена при пресичането на течнокристалния слой и достигайки до втория поляризационен филтър се блокира напълно, т.е. на екрана в съответната зона се образува черен пиксел. Казано накратко, при отсъствие на напрежение светлината преминава безпрепятствено и формира светъл пиксел, а при прилагане на напрежение тя е блокирана и на екрана се образува черен пиксел. Ролята на светлинен източник изпълнява флуоресцентната подсветка, чиито лъчи се разпределят равномерно по цялата площ на екрана.

Първата значителна стъпка за усъвършенстване на LCD дисплеите бе преминаването към TFT (Thin Film Transistor). При тях управляващите транзистори, които подават напрежението върху слоя от течни кристали, се метализират в тънък слой (откъдето идва и името им) директно върху всеки субпиксел. Поради този директен контрол на ниво субпиксел, TFT дисплеите са поне 10 пъти по-бързи от първоначалните STN модели. Всъщност, времето на реакция (индикатор за бързината, с която пикселите на екрана превключват от бяло в черно и обратно), е много важен параметър за дисплея и неговите качества. Колкото по-ниско е времето на реакция, толкова по-„пъргава” е матрицата на дисплея и толкова по-добре се справя тя при точното възпроизвеждане на най-динамичните сцени от филмите. С помощта на редица авангардни технологии, времето за реакция на съвременните панели достигна и подмина границата от 8ms и на практика напълно изчезна проблема с неприятното замазване на образа след бързо движещите се по екрана обекти.

Другият основен проблем при старите LCD панели бе малкия ъгъл на виждане, който ги правеше непригодни за внедряване на телевизионния пазар. Напоследък обаче се появиха IPS (In Plane Switching) и S-IPS (Super IPS) панели, които значително разширяват ъгъла на виждане във всички посоки. Аналогично действие има и въведената от Fujitsu MVA (Multi Domain Vertical Alignment) технология. Без да се спираме в излишни детайли около тяхната същност, ще сравним крайния ефект от прилагането на S-IPS или MVA. Предимствата на MVA – при него се губи по-малко яркост, отколкото при IPS. Контрастът при MVA обикновено е по-висок, но за сметка на това деградира в по-голяма степен при увеличаване на зрителния ъгъл в сравнение с IPS. Недостатъците на MVA дисплеите – по-скъпи са от S-IPS и не са толкова убедителни в предаването на черното. Обърнете внимание, че някои производители (Sony и Samsung например) използват PVA технология за по-широк ъгъл на видимост на дисплеите, която по същество е сходна с MVA.

 

Основни концепции на плазмената технология

 

Плазмените панели, наричани често PDP (Plasma Display Panel) са изградени от огромен брой клетки, пълни с червен, зелен и син фосфор, които формират отделните цветни пиксели. При прилагане на напрежение върху миниатюрни прозрачни електроди, разделени от диелектричен слой MgO и разположени в среда от смесени благородни газове неон и аргон, между въпросните електроди възниква плазмен разряд, съпроводен с емисии на ултравиолетовата светлина. Тези емисии взаимодействат с фосфора и го карат да излъчва светлина във видимия диапазон на спектъра. Всеки пиксел се състои от три субпиксела – червен, зелен и син. Интензитетът на цветовете се контролира чрез промяна на броя и дължината на приложените върху съответните електроди управляващи импулси.

 

Сравнение между специфичните особености на двете технологии

Икономичност

 

Плазмените телевизори категорично консумират много повече електроенергия от икономичните LCD панели.

 

Време на живот

 

Почитателите на TFT LCD изтъкват като основен контрааргумент във вреда на плазмените телевизори факта, че с времето върху екрана на плазмата се „прогарят” силуетите на някои статични изображения. При употреба с рекламна цел на публични места, където плазменият дисплей показва денонощно едни и същи лога или статични картини, това наистина може да се превърне в проблем. При домашна употреба обаче, когато плазмата се използва за гледане на DVD филми и телевизионни програми, тя ще издържи дълги години без каквато и да е видима промяна в качеството на изображението.

 

Честота на опресняване

 

При LCD от ключово значение е времето на отклик (по принцип това е времето за превключване на пиксела от напълно бяло до напълно черно състояние и обратно), което повечето производители напоследък мерят между две различни нива на сивото с аргумента, че това дава по-адекватна представа за качествата на телевизора при употребата му в реалния живот. До скоро LCD се представяше много по-зле от CRT и плазмите в това отношение, но последните S-IPS и MVA екрани поизравниха везните, а внедряването на ODC (Over Driving Circuitry) на практика напълно заличи изоставането им.

 

Ъгъл на виждане

Причината да се отделя такова внимание на този параметър, е стремежът да се избегнат дразнещите промени в цветовете при промяна на зрителния ъгъл. Плазмите по принцип нямат подобен проблем, а прилагането на новите технологии в TFT (като гореописаната S-IPS например) реши напълно въпроса и за LCD.

 

Електроника

 

Факт е, че производителите на TFT панели са много по-малко от производителите на LCD телевизори, т.е. често се случва различни модели LCD телевизори да използват абсолютно идентични TFT панели. Нека това обаче не ви заблуждава – телевизорите с еднакви панели може да демонстрират съществена разлика в качеството на картината, в зависимост от типа и качеството на електронните компоненти, използвани за обработка на сигнала.

 

Яркост

 

Плазмите теоретично имат по-висока пикова яркост от LCD, но те пък от своя страна се характеризират с отлична средна яркост и то по протежението на целия екран, поради което реалните изображения често изглеждат по-ярки при LCD.

 

Контраст

 

В тъмна стая, контрастът на LCD и плазмените телевизори изглежда сходен, но истината е че LCD леко изостават по този показател, поради факта, че подсветката е непрекъснато включена и колкото и добри да са поляризационните филтри на екрана, част от светлината винаги се промъква през тях. От своя страна плазмите също не са с идеален контраст поради ефекта на послесветене на фосфора. В осветена стая обаче контрастът на LCD телевизорите изглежда на по-добро ниво.

 

Разделителна способност

 

От чисто технологична гледна точка е много по-лесно да бъдат произведени LCD телевизори с висока резолюция, отколкото плазмени такива. В таблицата към текста сме посочили означенията и стойностите на основните разделителни способности при телевизорите.

 

Работен режим Хоризонтална х вертикална разделителни способности

VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768

SXGA 1280 x 1024

UXGA 1600 x 1200

HDTV 1920 x 1080

HDTV plus 1920 x 1200

QXGA 2048 x 1536

 

 

Няколко въпроса за HDTV, които се чудите на кого да зададете

Какво всъщност е HDTV

 

Традиционните телевизионни приемници изобразяват картината с резолюция 480 линии. При HDTV (High Definition Television) картината се характеризира с много по-висока разделителна способност, от където идва и името на самия стандарт. Двата основни работни режима на HDTV са 720p (720 линии при поредова развивка на екрана с честота на опресняване 60 Hz) и считания от мнозина за “истински HDTV режим” 1080i, изобразяващ на екрана цели 1080 хоризонтални линии. HDTV програмите по принцип се излъчват във формат на екрана 16:9, който е по-широк от традиционния формат 4:3 и е особено подходящ за домашно кино.

 

Какво означават буквите “i” и “p” след 720p и 1080i

 

Символът “i” след параметрите на разделителната способност идва от interlaced и означава, че екранната развивка е презредова, т.е. на първия пас се визуализират половината от линиите, а другата половина остават за следващия пас. Тъй целият процес протича достатъчно бързо (честота на опресняване 60Hz означава че се извършват по 60 паса в секунда) човешкото око възприема картината като едно цяло, но на практика пълният кадър се сглобява два пъти по бавно, т.е. при честота 60Hz имаме 30 пълни кадъра в секунда. Означението “p” идва от “progressive” т.е. в случая развивката е поредова (често означавано в продуктовите каталози на български като “прогресивно сканиране”). В този режим информацията за линиите се изпраща последователно към екрана, т.е. линиите се визуализират една след друга на всеки пас. В резултат на това изходното изображение е по-стабилно и по-качествено.

 

Кой режим е по-добър – 1080i или 720p

 

На практика в режим 1080i (1920 х 1080) на екрана се появяват 2 милиона пиксела 30 пъти в секунда, а в режим 720p (1280 x 720) те съответно са 1 милион, но се обновяват 60 пъти в секунда. Някои хора предпочитат 720p заради по-стабилната картина. Други залитат по посока на високата резолюция на 1080i. В крайна сметка, изборът опира и до чисто субективното усещане, което картината оставя у зрителя. Сравнете образа при двата различни режима и преценете кой вариант ви удовлетворява повече. Двата режима ще продължат да съществуват успоредно още дълги години и съвместимостта на бъдещото HDTV оборудване с тях е гарантирана, така че не бива да се притеснявате за инвестициите си в скъп телевизор. Те няма да отидат на вятъра, след като единият формат изчезне за сметка на другия, тъй като такова нещо просто не се предвижда в обозримо бъдеще.

 

Трябва ли ми всъщност HDTV

 

Ако поставим въпроса конкретно за територията на България – тук вече се приема спътников сигнал на няколко чужди телевизии, които излъчват в HDTV формат. Разбира се, ако сте сред заклетите фенове на Канал1 или гледате само Big Brother по Nova, едва ли ви е нужен HDTV телевизионен приемник. В САЩ съществуват планове за масово преминаване към HDTV в рамките на следващите 2-3 години, а рано или късно HDTV вълната ще стигне и до нашите земи. Хората не купуват всеки месец телевизори от толкова висок клас, така че инвестицията в HDTV днес може да се оползотвори напълно в следващите няколко години, когато все още го използвате. Покупката на HDTV в крайна сметка зависи и от стила ви на живот. Ясно е, че по-състоятелните зрители, които едновременно с това са добре ориентирани в изкушенията на цифровата развлекателна индустрия (кино, DVD, конзолни видео игри) ще бъдат сред първите притежатели на HDTV телевизор. Той изглежда и естествения избор при комплектоване на истински качествена система за домашно кино.

 

Най-често срещани заблуди и недоразумения около HDTV

Има ли разлика между HDTV, HDTV Ready и HDTV Compatible

 

Има, и то съществена! Когато видите надписа HDTV Ready върху някой телевизор, това означава че неговото закупуване само по себе си няма да е достатъчно за HDTV възпроизвеждане. Ще се наложи да се сдобиете допълнително и със цифров set-top box, който по същество представлява тунер за HDTV. Естествено, пълнофункционалният HDTV модел с вграден тунер струва повече от HDTV Ready модела. Ако планирате да гледате картина с HDTV резолюция от други източници, а не от сателитни програми, нямате нужда от HDTV тунер и може да спестите немалко пари, като се ориентирате към HDTV Ready телевизор. От друга страна, ако основната цел с която избирате плазма или LCD е да гледате HDTV телевизионни програми, най-добре е да купите директно HDTV телевизор с цялата нужна електроника в него.

HDTV Compatible се наричат телевизорите, които могат да приемат цифров сигнал с HDTV качество, но не притежават нужната разделителна способност и параметри на екрана, за да го изобразяват директно. Вместо това HDTV сигналът най-често се трансформира до 480p (носещ още и означението Enhanced Definition TV). При други HDTV Compatible модели екранът има капацитет да визуализират 720p или 1080i, но при класическото екранно съотношение 4:3, докато за HDTV е нужно широкоекранното 16:9.

 

Едно и също ли е Digital TV и HDTV

 

Определено не! Digital TV е означението за цифрова телевизия. Всички HDTV програми са цифрови, но не всички цифрови програми са HDTV, т.е. Digital TV е по-общото понятие, което включва в себе си и HDTV като цифрова телевизия с висока разделителна способност.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Еми не разбирам много от тези неща, но ще ти кажа да не си взимаш плазма, защото се скапват много бързо. Аз предпочитам TFT/LCD единствения минус според мен е зрителния ъгъл.

Link to comment
Share on other sites

Самсунг е супер гнусна марка.Не бих заложил на нея.Скоро си взех crt Samsung и съм супер недоволен от него.Изръсих се с 930 лв,но просто е ужасно.За lcd и плазмите незнам,но си мисля че и там самсунг изостават от филипс,сони и панасоник

От много хора съм чувал че при LCD-тата panasonic са номер едно.Тв. не се купува всеки ден,насочи се към моделите на панасоник.

Edited by EazY-E
Link to comment
Share on other sites

EazY-E

Брадчет

ходи да ги поразгледаш в TechnoMarketa

и ще видиш за ква уникална картина става въпрос от горепосочените ми модели

всичко си имат контраст, резулюция, яркост, цветове HDTV, ВРЕМЕ ЗА ОПРЕСНЯВАНЕ 8 MS (много важно нещо :bgrin: )

Вярно е че Panasonic имат хубави модели но те са много малко

Link to comment
Share on other sites

Ммда няма да е лошо и тази тема да се пинне, защото е ясно , че търсенето на подобна техника ще нарастне и въпросите свързани с нея също.

 

И аз обмислям покупката на подобен телевизор в нетолкова далечно бъдеще и ще ми е интересно да прочета всякаква информация и препоръки по въпроса.

Link to comment
Share on other sites

Самсунг е супер гнусна марка.Не бих заложил на нея.Скоро си взех crt Samsung и съм супер недоволен от него.Изръсих се с 930 лв,но просто е ужасно.За lcd и плазмите незнам,но си мисля че и там самсунг изостават от филипс,сони и панасоник

От много хора съм чувал че при LCD-тата panasonic са номер едно.Тв. не се купува всеки ден,насочи се към моделите на панасоник.

Е какво е това CRT :confused Че ти да тея пари можеш да вземеш 19" TFT монитор NEC 90GX2.

А на Самсунг телевизорите не са лоши и са на много по-достъпни цени. За мен са много по-добър избор от гледна точка на цена/качество отколкото Сони например. Даже за нисък клас малки телевизори мога да кажа, че Самсунг са доста по-добри от Сони.

В технополис скоро гледах един до друг Панасоник и Самсунг HDTV и Панасоника даваше отвратителен образ, надявам се, че някой му беше разбазикал настройките (ако Панасоник ще ми паднат много в очите като марка).

Link to comment
Share on other sites

Ми то е слимфит.Смисъл crt с намален обем.И има разни екстри.Поддържа HDTV през компонентен вход,има PIP и разни други работи...И освен тва е 29 инча ,а ти ми говориш за 19 инча.

Ей го http://www.technomarket.bg/product_detail....uct_id=09021183

Ама като играя на плейстейшън се получава едно много странно разфокусиране на картината при малко по-бързо движение.Може би се дължи на това че игрите за пс2 са 50 и 60 хз,а то е 100 хз...Дано да е от тва,иначе е некв дефект

 

По темата,верно е,че самсунзите не са зле,но аз все пак те съветвам-панасоник.

Edited by EazY-E
Link to comment
Share on other sites

Защо всички сте се набутали в тоя техномаркет .....Вижте в технополис ....

А само да кажа може да знаете по голяма част но аз да си кажа ...

Та говорим за два различни телевизора LCD и PLAZMA

LCD-тата както една голяма част знаем са до 32инча а PLAZMITE са от 32 нагоре .....

И има голяма разлика между двата модела телевизори не смао в размерите

LCD-тата са с газ а PLAZMITE с течен кристал .. и трайноста също на тези елементи е различен LCD-тата имат по голяма трайност и издръжливост ... докато ако падне едно малко от хилядите кристалчета от Плазмата и става една дупка се получава има по голяма философия но не съм много запознат за да се смени струва някаде от порядака на 700-800лева на цялата така наречена лампа(всичките кристали)

А докато LCD-та газа който са набутали държи повече ....

Link to comment
Share on other sites

Защо всички сте се набутали в тоя техномаркет .....Вижте в технополис ....

А само да кажа може да знаете по голяма част но аз да си кажа ...

Та говорим за два различни телевизора LCD и PLAZMA

LCD-тата както една голяма част знаем са до 32инча а PLAZMITE са от 32 нагоре .....

И има голяма разлика между двата модела телевизори не смао в размерите

LCD-тата са с газ а PLAZMITE с течен кристал .. и трайноста също на тези елементи е различен LCD-тата имат по голяма трайност и издръжливост ... докато ако падне едно малко от хилядите кристалчета от Плазмата и става една дупка се получава има по голяма философия но не съм много запознат за да се смени струва някаде от порядака на 700-800лева на цялата така наречена лампа(всичките кристали)

А докато LCD-та газа който са набутали държи повече ....

 

Мисля че е точно обратното, LCD са Течни Кристали (Liquid Crystal Display) , докаго Plasma-та (PDP) е нещо като луминисцентен газ.

Link to comment
Share on other sites

700-800лева на цялата така наречена лампа(всичките кристали)

 

ХахАХАХАхАхА не се обаждай неподготвен :D Какво е т'ва изказване бе,кв'а е тая "лампа" :lol: :lol: .Лампата се ползва при течнокристалните монитори (LCD) като всеки пиксел се опреснява по отделно,когато светлината от лампата зад него премине през съответния съб-пиксел (зелен,син,червен) и така се появява една точица с определения цвят

 

Плазметите екранчета пък вместо от пиксели и съб-пиксели за изградени от миниатюрни светодиодчета,които отново светят в трите тона на телевизията и от там идва газът,защото мисля,че всички знаем как работят диодите (а.к.а. в тях гори определен газ)

 

Хайде и друг път прочети някое друго хардуеър списанийце...

Edited by aUR0Ra
Link to comment
Share on other sites

Ми то е слимфит.Смисъл crt с намален обем.И има разни екстри.Поддържа HDTV през компонентен вход,има PIP и разни други работи...И освен тва е 29 инча ,а ти ми говориш за 19 инча.

Ей го http://www.technomarket.bg/product_detail....uct_id=09021183

E то това си е телевизор. Аз не съм много ориентиран в цените, но по принцип ми се струва, че за такъв "звяр" това определено не е висока цена. А нали знаеш, за голямо мое съжаление, все пак основно цената определя качеството.

Link to comment
Share on other sites

Самсунг е супер гнусна марка...изостават от филипс,сони и панасоник...

Аз това го разправям отдавна,ама хората гледат еФтинийкта :sick Най-добрите плазмени телевизори са Pioneer,Nec,Sony,Philips,Panasonic...Познавам лично един от хората дето внасят Бъгсунг за България,от него знам:бЕгай далече от тая марка...

Link to comment
Share on other sites

Именно...а да питам дали мога моя да го върна в техномаркета и да доплатя за някав на приблизителна цена.Дали ше се навият на такова нещо,под предлог за това разфокусиране?Смисъл да мине за дефект ?

Ако не,здраве да е,ше му се мъча 2 години и живот и здраве следващия път ше е сони или панасоник...

Link to comment
Share on other sites

Именно...а да питам дали мога моя да го върна в техномаркета и да доплатя за някав на приблизителна цена.Дали ше се навият на такова нещо,под предлог за това разфокусиране?Смисъл да мине за дефект ?

Ако не,здраве да е,ше му се мъча 2 години и живот и здраве следващия път ше е сони или панасоник...

Не ми се вярва,имал съм си работа с Техномаркет :sick Нищо не пречи обаче да се пробваш...icon2.gif

Link to comment
Share on other sites

ХахАХАХАхАхА не се обаждай неподготвен :D Какво е т'ва изказване бе,кв'а е тая "лампа" :lol: :lol: .Лампата се ползва при течнокристалните монитори (LCD) като всеки пиксел се опреснява по отделно,когато светлината от лампата зад него премине през съответния съб-пиксел (зелен,син,червен) и така се появява една точица с определения цвят

 

Плазметите екранчета пък вместо от пиксели и съб-пиксели за изградени от миниатюрни светодиодчета,които отново светят в трите тона на телевизията и от там идва газът,защото мисля,че всички знаем как работят диодите (а.к.а. в тях гори определен газ)

 

Хайде и друг път прочети някое друго хардуеър списанийце...

е случва се .. значи е било обратното ... човешко е да се греши ся :wub:

Link to comment
Share on other sites

Значи от това дали ще избираш плазмен телевизор или TFT зависи за какво ще ползваш.

 

Ако основно за кабелна телевизия и двд филми, си вземи плазма - повече цветове, няма Ghosting ефект (сенки) при бързи движения, и понася много по добре UPscale / DownScale на аналоговия сигнал, т.е сигнал с различна разделителна способност се представя много по-добре. - за монитор не става, основно защото има мемори ефект - отпечатъци на неподвижни дълго време обекти. освен това има по къс живот от LCD, 10 000 - 20 000 часа, много зависи от марка и модел, нео-тата може и до 5 000 часа да паднат.

 

Ако ползваш и като монитор на компютър, или пускаш качествен сигнал с висока резолюция - си вземи LCD, за голям монитор е идеално, няма "отпечатърци" има голям живот - 60 000 часа, новите модели - сони бравиа например са по 8 милисекунди, и контраста е многоподобрен откъм предишни поколения модели. Вече размера не е проблем, LCD има до 65 инча, на сони са до 46". Но лцд има и малки - 26", 32" пък плазми няма.

 

Когато взимаш каквото и да е гледай да има - 1366х768 резолюция; HDMI Вход; PC Вход; Компонентен вход; 8 мс реакция за LCD.

Link to comment
Share on other sites

Относно горния пост, да кажа че плазмите имат гарантирани 60 000 часа от производителя преди да започнат да губят яркостта си (конкретно за Нео нямам представа). Това прави около 13 години при гледане на телевизора по 12 часа на ден ;-). Живота на LCD то е приблизително същия, при него пък си отива лампата.

Link to comment
Share on other sites

Всичко си зависи от парата! Ако е малко по-добро от Самсунг няма. Вчера бях техномаркета и видях на Сони модела Бравия дето го рекламират. Ей няма равно на него ама мноо $$$$. Така че за всекиго според джоба!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Та значи аз искам да си купя монитор за компаютъра ми ... Какво ми предлагате до 450 лева ... ? Марка и инчеве ?

Благодаря Ви .

 

Ето ти няколко модела, които са под 450 лв. Не си споменал колко инча искаш да е монитора, затова съм ти предложил 17'' - ки. А относно Samsung - нищо немога да кажа по въпроса. :D Успех

 

1. BENQ 17 LCD FP73G/6ms 300cd 700:1/T03 DVI

 

2. Nec LCD72VM /8ms 250cd 450:1/ 17` TFT

 

3. SONY SDM-HS75DB /8ms 250cd 600:1 DVI-D 17` TFT

 

4. LG 1750SQ / 8ms 250cd 500:1/ 17` TFT

 

5. Philips 170C6FS 8ms 270cd 500:1 17` LCD

Link to comment
Share on other sites

sorry za lekoto otklonenie ot topica no da spomena 4e mnogo moi pr. koito se zanimavat s vsqkvi vidove tehnika sa spodelqli 4e samsung e poslednata marka koqto trqbva da si kupi6 naposledk, prosto naistina ve4e po4naha da pravqt vsi4ko ot gsm do prahosmuka4ka do tv do ne znam si kvo i qvno izostavat, gledam i tuk se poddurja taq versiq ot nqkoi hora,

Edited by don_anton
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...