Jump to content
BulForum.com

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Grimjaur

6-то национално джамбуре

Recommended Posts

Това е бланката за участие и инструкция за джамборето.Ако някои не я е получил на мейла си, да я изиска от Апостол или мен.От Апостол - лично, от мен - по телефона или мейла, понеже съм извън Пловдив.

 

 

БЛАНКА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЕТЕН СКАУТСКИ ЛАГЕР

По случай 100 годишнината от първи скаутски лагер и възникването на скаутското

движение, в целия свят се организират чествания, организирани от скаутските

организации в повече от 160 държави. По този повод в периода 27.07. - 05.08. 2007 г. ще

се проведе Шесто Българско Национално Скаутско Джамборе, в местноста Абланово в

близост до гр. Сливен. Участие могат да вземат всички скаути от България. На лагерът

скаутите ще бъдат разделени на патрули от 6-8 човека и по този начин ще участват в

дейностите на Джамборето. Всеки патрул ще си построи собствен палатков бивак на

открито със столова, навес и други дървено-въжени конструкции. По време на лагера,

патрулите ще участват в обучителни игри сред природата, като състезания по

ориентиране, игри за преодоляване на препятствия, походи, екскурзия и много други.

В лагера са взети необходимите мерки за хигиена и безопасност и има денонощно

присъствие на квалифицирано медицинско лице.

Според българското законодателство всеки родител трябва да декларира

съгласието си за участие на детето си в скаутския лагер.

Декларация:

Аз, долуподписаният/та ................................................................................

............................,

родител/настойник на лицето /в случай че е под 18 години/ заявявам, че разрешавам

детето ми да присъства и вземе участие в дейностите на лагера и съм запознат/а с

предварителната инструкция и условията на лагера.

Родител: .........................

/подпис/

Лични данни на участника:

трите имена: ................................................................................

.........................................

ЕГН: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ако има някакви специфични заболявания или алергии да се опомене по-долу:

...........................

...........................

- Заявявам, че предварително съм запознат/а с инструкциите и условията на лагера и

желая да взема участие в него.

гр. ....................... Участник ......................

дата .................... /подпис/

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ШЕСТО НАЦИОНАЛНО

ДЖАМБОРЕ „АБЛАНОВО” 2007г.

В периода 27.07. - 05.08. 2007г. в местноста Абланово в близост до гр. Сливен

ще се проведе ШЕСТО НАЦИОНАЛНО ДЖАМБОРЕ, по случай 100

годишнината на скаутското движение в света. Участие могат да вземат всички

желаещи. Възрастовата граница е от 8 до 16 години, а таксата 120 лв. Има

намаление в таксата за участие за втори и трети член на едно семейство в

размер на 25%.

Ръководители на лагера са:

- Светлозар Морфов – Водач на лагера

- Борислав Апостолов – Комендант

Изисквания за участие:

50 % от таксата (60 лв) трябва да бъдат платени не по-късно от

10.07.2007 г.

Пълен списък с трите имена и ЕГН на желаещите да вземат участие (по

патрули ако има) да бъдат изпратени на e-mail: borislav.apostolov@gmail.com

не по-късно от 15.07.2007 г.

Новите скаути и непълните патрули ще се сформират в патрули по 8 човека

при пристигането на мястото на лагера.

1. Всички участници трябва да пристигнат на ЖП или автогара Сливен не

по-късно от 14:00 часа на 27.07.2007 г.

2. Всеки участник трябва да разполага с необходимата екипировка

приложена с инструкцията.

3. Забранява се ползването на мобилни телефони по време на

мероприятията включени в програмата на лагера. Използването на

мобилни телефони е позволено само в часовете от 18:00 до 18:30.

4. Отпътуването на учасниците става от ЖП или автогара Сливен на

05.08.2007 г.

5. Ако има участници със специфични заболявания да уведомят

ръководството на лагера при пристигането си.

Б Ъ Д Е Т Е Г О Т О В И !

 

 

Ако някой се чуди, къде са му, ******* ******* постове, да знае - отговора е ЦЕНЗУРА!

Въпроси относно джамборето - по телефона, мейла или ЛС.

П.С. Дамяне, редактирах си грешките, доволен ли си?

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...