Jump to content
BulForum.com

gazara

Sign in to follow this  
  • entries
    8
  • comments
    0
  • views
    6924

Какво е iso?

turbogazar

1462 views

Какво е iso е въпрос, който си задават предимно редовите потребители, виждайки абревиатурата върху опаковката на продукт, който са закупили в търговската мрежа. За фирмите, притежаващи сертификат за съответствие към този международен стандарт, въпросът отдавна е намерил своите отговори, наред с всички процедури, съпътстващи интегрирането на система за контрол на качеството, която е основният атрибут на исо стандартите.

 

Какво е iso?

 

Абревиатурата ISO произхожда от обединението на две организации - ISO (Международната федерация на националните асоциации за стандартизация) и UNSCC (Стандартен координационен комитет на ООН). През 1946 г. над 25 страни се срещат в Института на строителните инженери в Лондон, за да създадат нова международна организация, чиято цел е да улесни международната координация и унифициране на индустриалните стандарти. Създадената на тази среща нова организация ISO започва работа през февруари 1947 г.

 

ISO произхожда от гръцката дума ISOS, означаваща "равен". Тъй като наименованието Международна организация по стандартизация би могло да се превежда различно на различните езици, се взема решение краткото име на организацията да бъде ISO – напълно еднакво за всички държави възприели стандарта.
Ако все още не сте наясно какво е iso, то следва да посочим, че ISO е не просто стандарт, а конфедерация от делегати, представляващи над 150 държави, публикувала до момента над 16 500 международни стандарти. Тези делегати се срещат регулярно, за да разработят нови или усъвършенстват съществуващи вече управленски стандарти.

 

Ползи от сертифицирането

 

Всеки ISO стандарт поддържа собствените си предимства във всяка индустрия, но общите предимства на сертификациите включват: разширен пазарен потенциал, съответствие с тръжни процедури за обществени поръчки, повишена ефективност и икономии на разходи, по-високо ниво на обслужване на клиентите и поради това, удовлетвореност и повишен морал и мотивация на служителите. С придобиването на признат стандарт за управление, всяка организация заявява на своите клиенти, че е напълно сериозна в намерението си да удовлетвори техните нужди.

 

Шест основни принципа на сертифициране по ISO

 

Задавайки си въпроса какво е iso, би следвало да знаем, че придобиването на исо сертификат е сложна и скъпа процедура, включваща интегрирането на работеща система за контрол на качеството. За да получи така важния сертификат, всяка структура е задължена да спазва стриктно следните шест принципа:

 

1. Контрол на документите
Това включва издаването на документ с референтен номер и номер на версията на стандарта, за да се гарантира, че правилният документ е на правилното място, в точното време.
2. Контрол на записите
Записът е завършен документ (вж. По-горе), а управлението на записите е ефективен метод за намиране на индивидуални записи. Контролът може също така да се отнася до това как се входират, премахват, архивират и унищожават отделните записи.
3. Вътрешни проверки
Вътрешната проверка представлява задълбочен преглед на съответната система за управление, за да се гарантира нейната валидността в края на годината. Тя също гарантира, че дружеството отговаря на изискванията за вътрешен одит, изложени в стандарта.
4. Несъответствие
Несъответствие е, когато в рамките на бизнеса се случи нещо, което не е планирано. Това може да бъде: излезли от употреба процеси / процедури, човешка грешка, както и оплаквания от клиенти, проблеми с доставчици и т.н.
5.Коригиращи действия
Коригиращите действия включват изготвяне на план, създаден от ръководството за отстраняване на несъответствия и за предотвратяване на тяхното повтаряне.
6. Превантивни действия
Това включва действие за изясняване и справяне с потенциалните рискове за бизнеса с цел намаляване на бъдещите несъответствия.

 

Надяваме се с настоящите редове да сме изяснили какво е iso и защо това не е просто една незначителна абревиатура, а символ – отличителен белег на фирмите, предоставящи продукт с изключително качество, следвайки най-добрите практики в своята област и международните нормативни уредби.0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...