Jump to contentPhoto
- - - - -

Плащания при регистрация на фирма

Posted by vrati , 08 December 2016 · 2862 views

В случай, че ви предстои регистрация на фирма е напълно логично да ви интересува с каква сума ще се наложи да се разделите. Въпреки, че понятието ‘’регистрация на фирма’’ е твърде обобщаващо, за да може се отговори конкретно и с точни цифри, тук ще се опитаме да внесем малко яснота относно плащанията, свързани с регистрирането на една фирма, като разгледаме различните видове стопански структури.

 

На първо място е необходимо да уточним, че таксите, които посочваме за регистриране на различните видове фирми не включват хонорара на професионалните фирми, към които повечето бъдещи търговци се обръщат за съдействие. Всяка правно-счетоводна кантора има собствени тарифи за вписване на фирми с различен юридически статут, в които са включени различен брой действия. Вие решавате коя фирма да изберете, както и на кой ценови пакет, предлаган от нея да се спрете.

 

Ние ще ви посочим кои са плащанията към Търговския регистър и други правни, финансови и административни институции. Към тези такси, вие ще трябва впоследствие да добавите хонорара на правната кантора, която ще се заеме с осъществяване на процедурата и така ще можете да добиете представа за общата сума, която трябва да платите, за да основете собствена фирма.
Регистрация на ЕТ

 

При регистриране на едноличен търговец (ЕТ) ще заплатите най-малката сума. Държавната такса за вписване на ЕТ в Търговския регистър е 30 лв, при подаване на заявлението на място и 15 лв, ако подадете документите по електронен път. За електронно подаване ви е нужен електронен подпис, което е възможно ако ползвате услугите на правна кантора. Допълнителни такси, които трябва да заплатите са:

 • Такси за издаване на удостоверение на вписани обстоятелства – 5 лв за първа страница и по 2 лв за всяка следваща;
 • Нотариална такса за заверка на подписа – 6- 10 лв;
 • Банкова такса за внасяне на държавната такса – до 10 лв.
Ако едноличен търговец се регистрира по ДДС не се дължат държавни такси, но хонорара на правно-счетоводната кантора се увеличава.
Регистрация на събирателно/командитно дружество

 

Държавната такса, дължима за вписване в събирателни и командитни дружества е 100 лв при подаване на заявлението на място и 50 лв при електронно входиране на документите. Допълнително се заплащат следните такси:

 • Откриване на набирателна сметка;
 • Такси за издаване на удостоверение на вписани обстоятелства – 5 лв за първа страница и по 2 лв за всяка следваща;
 • Нотариална такса за заверка на подписа – 6- 10 лв;
 • Банкова такса за внасяне на държавната такса – до 10 лв.
Регистрация на дружество с ограничена отговорност

 

Таксата за вписване по заявление на дружества с ограничена отговорност - ЕООД и ООД е 110 лв при подаване на документите на място и 55 лв за електронно подаване. Допълнително се дължат такси за:

 • Откриване на набирателна сметка;
 • Такси за издаване на удостоверение на вписани обстоятелства – 5 лв за първа страница и по 2 лв за всяка следваща;
 • Нотариална такса за заверка на подписа – 6- 10 лв;
 • Банкова такса за внасяне на държавната такса – до 10 лв.
Регистрация на акционерно дружество/ еднолично акционерно дружество

 

За вписване на акционерни дружества, Търговският регистър е определил такса в размер от 360 лв при подаване на заявление и пълния пакет с документи на място. Таксата отново се намалява наполовина при електронно входиране с електронен подпис. Допълнителните такси, посочени по-горе са валидни и тук, като към тях ще добавим и задължителните за упражняване на дейност плащания по: изготвяне на фирмен печат и актуално състояние.